กิจกรรม

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
#ชื่องานสถานที่วันที่ถ่ายภาพคลิกดู
  
1วันปิยะมหาราช 60รร.กรป กลางอุปถัมภ์2017-10-23
2คณะเยื่ยมประเมินงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลนาจะหลวย2017-10-06
3นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยียมโรงพยาบาลนาจะหลวย2017-11-08
4วันเด็กแห่งชาติ " รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี "สนามหน้าเทศบาลหลังเก่า2018-01-13
5กี่ฬาเชื่อมสัมพันธ์ โซน 4 ปี2558โซน 42016-12-21
6ทีมตรวจประเมินการบันทึกทางการแพทย์และสรุปเวชระเบียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย(ไม่ได้ตั้ง)
7โครงการแผนซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและเยียวยาจิตใจผู้ประภัยวิกฤตปี2561โรงพยาบาลนาจะหลวย2018-03-26
8คัดเลือก อสม 4.0 ระดับประเทศบ้านโคกน้อย2018-02-21
9โครงการซ้อมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินและเยียวยาจิตใจผู้ประภัยวิกฤตปี ๒๕๖๑โรงพยาบาลนาจะหลวย2018-03-26
10ตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย2018-06-14
11งานเลี้ยงรับ - ส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาจะหลวย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย2018-07-05
12พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ ๓๔ ปีณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย2018-07-16
13อบรมเชิงปฏิบัติการณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย2018-08-27
14โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนโรงเรียนบ้านทับไฮ ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี2018-12-19
15คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลของหน่วยบริการจังหวัดอุบลราชธานีณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย2018-12-21
16รับมอบใบประกาศนียบัตรผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับพัฒนา ปี๒๕๖๑ณ.โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล2018-12-25
17โครงการซ้อมแผนณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย2019-03-19
18กิจกรรมคุณธรรมคู่คุณภาพ2019-08-30
19ได้รับคัดเลือกจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย2019-10-22
20HA Re-acc3ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนาจะหลวย2019-11-14