Generic placeholder image

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ รพ.สต.บ้านตบหู สสอ.นาจะหลวย

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านตบหูตำบลโนนสวรรค์ 
สาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจยื่นใบสมัคร 
ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี และ https://sites.google.com/site/sasuknachaluai

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการตบหู 62.pdf

: 2019-08-08 : Admin 910