Generic placeholder image

ผลประกาศสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล เรียงตามลำดับที่สอบได้ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

ตามประกาศโรงพยาบาลนาจะหลวย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานเปล ผู้มีประสงค์จะสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาจะหลวย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๗พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ผลประกาศสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล  เรียงตามลำดับที่สอบได้ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ผลสอบคัดเลือกพนักงานเปล.pdf

: 2019-06-28 : Admin 466