ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนาบาลวิชาชีพ2018-07-20 14:12:28
2ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน2020-02-20 14:59:48
3ประกาศแนวทางและมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราชการและ13.3กรอบแนวทางการดำเนินงานผลการปฏิบัติราชการต่ำ2020-02-26 20:40:59
4มาตรการ กลไก และระบบการจัดการข้อร้องเรียนโรงพยาบาลนาจะหลวย2020-03-06 14:13:34
5รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจ้างปีงบประมาณ 25622019-12-15 10:54:22
6แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632020-02-25 16:19:59
7แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงพยาบาลนาจะหลวย2020-03-06 17:43:24